Kiljavan opisto

Me uskomme yhdessä tekemiseen
Päärakennus
Kansainvälisyys on toiminnassa läsnä

Kiljavan opisto on vuonna 1950 perustettu kansanopisto, joka on erikoistunut järjestökoulutukseen. Opiston ylläpitäjä on SAK:n koulutussäätiö.

Mikä on Kiljavan opisto

Kiljavan opisto on aikuisten oppijoiden kohtaamispaikka, jossa työelämän kysymykset ovat vahvasti läsnä. Opiskelu Kiljavan eri kursseilla on monessakin mielessä ei-perinteistä opiskelua. Se ei ole vain opiskelua sinänsä, vaan se pyrkii palvelemaan työelämän kehittämistä.

Opiston kurssien suunnittelussa on otettu huomioon neljä oppimisen ulottuvuutta. Oppiminen koostuu tietämisestä, taitamisesta, yhdessä olemisesta ja ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. Kursseilla saa tietoa asioista ja niiden perusteista sekä oppii soveltamaan opittua luovasti omassa toimintaympäristössä. Oppimiseen liittyy myös yksilöllinen kasvu kokonaisvaltaisena ihmisenä. Kyky tehdä itsenäisiä valintoja arvojen pohjalta on sekin keskeinen oppimisen elementti.